Privacy verklaring

Privacyverklaring

Over uw privacy
Wij zijn bezig met het voorbereiden van onze privacyverklaring.
Maar we kunnen u alvast in het kort informeren over het volgende:
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de door u verstrekte opdracht.
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze zakelijke relatie met u.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorverkocht.
Uw persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk verwerkt en veilig opgeslagen.
Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de beëdigd vertaler. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.
Tenslotte: www.tairona.nl verzamelt geen enkele informatie over u. We maken geen gebruik van cookies.
Maar: u mag ons te allen tijde vragen u inzage te geven in uw persoonsgegevens en om deze te wijzigen of te verwijderen.


Op al onze diensten, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, NGTV, zie https://www.ngtv.nl/kennisbank/zakelijk/algemene-voorwaarden.
 
Sobre todos nuestros servicios, ofertas y contratos rigen las condiciones generales de la Asociación neerlandesa de intérpretes y traductores, NGTV. Véase https://www.ngtv.nl/kennisbank/zakelijk/algemene-voorwaarden.